Vybavenie športovísk


Materiálne vybavenie každého športoviska je prvotným základom pre úspech. Kvalitná infraštruktúra štadiónov, športových hál a ďalších multišportových zariadení výrazne ovplyvňuje kvalitu tréningového a súťažného procesu, návštevnosť športových podujatí a konečnom dôsledku aj celkovú ekonomickú optimalizáciu prevádzky.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ

 • Bránky
 • Ochranné siete
 • Basketbalové koše
 • Volejbalové siete

VYBAVENIE TELOCVIČNÍ

 • Žinenky
 • Bránky
 • Siete
 • Basketbalové koše
 • Volejbalové siete
 • Medicimbaly
 • Lopty
 • Ochrany na stenu
 • Gymnastické kone
 • Gymnastické kozy
 • Lano na šplhanie
 • Lavičky do šatne

TRIBÚNY

 • Pevná tribúna do hál a telocviční
 • Pevná tribúna na vonkajšie ihriská a športoviská
 • Teleskopická tribúna s drevenými lavicami
 • Teleskopická tribúna s plastovými sedadlami
 • Teleskopická tribúna so sklápacími sedadlami
 • Sedadlá na tribúny