Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ
Pre účely GDPR  2016/679 podľa článku čl 4  je prevádzkovateľ tohto webu (A4ka s.r.o.,  Duklianska 19, 08001 Prešov) zároveň prevádzkovateľ systému spracúvajúceho Vaše osobné údaje.

Dotknutá osoba
Pre účely ochrany osobných údajov sa za Dotknutú osobu považuje osoba, ktorá u prevádzkovateľa nakupuj tovar a/alebo služby, resp. vstupuje do obchodnej komunikácie so zástupcom prevádzkovateľa. Údaje, ktoré nám poskytnete považujeme za úplné a presné.

Druh osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo
Spracúvame Vaše Meno, Priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, adresu spoločnosti, IČO, IČ DPH a IP adresu, ak sme ju od Vás vyžiadali pre účely fakturácie, prípadne ďalšej komunikácie.  Nič viac ako ste nám priamo poskytli o Vás neevidujeme, a nezisťujeme. Údaje, ktoré nám poskytnete považujeme za úplné a presné.

Osobné informácie ktoré môžeme o Vás získať cez poskytovateľov služieb
Nepriamo môžeme získať niektoré kategórie informácií. Menovite cez spoločnosť Google, ktorá môže poskytnúť informácie o tom kedy a odkiaľ ste navštívili naše webstránky. Tieto informácie používame výlučne na analytické účely z cieľom zlepšenia prístupnosti nášho webu.

Prečo zbierame informácie a ako ich využívame
Zbierame a spracovávame Vaše osobné informácie za účelom:
a) spracovania faktúr a platieb za Vami objednaný tovar
b) komunikovanie s Vami ako našim klientom, ktorým ste sa stali nákupom našich služieb alebo tovaru, alebo tým, že máme inú formu obchodného vzťahu
c) kontaktovanie Vás aby sme Vám poskytli marketingové a obchodné ponuky o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať.

Neposkytujeme Vaše údaje nikomu ďalšiemu na použitie
a) s výnimkou kuriérskych spoločností za účelom doručenia tovaru
b) serveru ecomail.cz za účelom odosielania hromadnej obchodnej korešpondencie (newsletter).
c) s výnimkou situácie, keď regulačné a daňové orgány a orgány štátnej moci, prípadne vyšetrovacie orgány ak im to umožňuje príslušný zákon

Držíme Vaše údaje zabezpečené na zabezpečených serveroch a všetky záložné kópie sú uložené na Slovensku

Podľa GDPR máte právo na prístup k všetkým údajom, ktoré zbierame ako aj právo na zabudnutie Vašich údajov
Môžete požiadať o prístup k všetkým informáciám, ktoré o Vás máme ako aj o ich opravy a zároveň o to, aby sme ich prestali spracovávať a zmazať ich. Tiež máte právo požiadať o dodanie Vašich údajov v štrukturovanej strojovo čitateľnej forme.
Fakturačné údaje držíme 10 rokov na základe daňových zákonov. Po požiadavke o zabudnutie urobíme tak okamžite.
Zároveň ako Dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk)

Kde sa môžete dozvedieť viac o  spracovaní Vašich osobných údajov a našom plnení GDPR štandardov ?
Jednoducho nám pošlite email na obchod@a4ka.sk